Chương trình công tác tháng 01 năm 2024

05/01/2024 15:23 Số lượt xem: 79

Căn cứ Chương trình công tác năm 2024 Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng và UBND tỉnh Bắc Ninh; UBND tỉnh xây dựng Chương trình công tác tháng 01 năm 2024 như sau:

I. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2024

1. Lĩnh vực kinh tế tổng hợp và hoạt động đối ngoại: Các Sở, ban, ngành, địa phương:

- Tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023 kết thúc xong trước ngày 10/01/2024.

- Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ nhân dân đón tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 theo Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 08/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 và Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 26/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Triển khai thực hiện Chỉ thị về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; và Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Bắc Ninh năm 2024.

Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi, chủ động điều hành ngân sách nhà nước trong tháng 12/2023 và những tháng đầu năm 2024 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 4590/UBND-KTTH ngày 22/12/2023.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh xây dựng kịch bản điều hành kinh tế - xã hội quý I/2024, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01/2024.

- Tập trung triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh, hoàn thành các quy hoạch phân khu theo kế hoạch đã đăng ký.

- Tập trung chuẩn bị các hội nghị chính trong tháng 1/2024 của tỉnh: Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024, gắn với Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 (Chiều ngày 04/01/2024); Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh với Trưởng các phòng thuộc Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện; Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn (ngày 11/01/2024).

2. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường:

2.1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Báo cáo nội dung của UBND huyện Yên Phong đề xuất việc xây dựng thí điểm mô hình xử lý xỉ nhôm phát sinh tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong.

2.2. UBND thành phố Bắc Ninh:

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 2465/UBND-NN.TN ngày 25/7/2023. Trong đó, yêu cầu UBND thành phố Bắc Ninh xây dựng và phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh.

2.3. Các Sở, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 984/UBND-NN.TN ngày 07/4/2023 về việc tăng cường xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

3. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn:

- Đôn đốc các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất cây vụ đông 2023-2024. Khuyến khích mở rộng diện tích rau màu có giá trị kinh tế cao, nhất là các loại cây trồng ngắn ngày; Chăm sóc, bón phân, bảo vệ và phòng trừ các đối tượng sinh vật hại kịp thời, hiệu quả cho các diện tích đã trồng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và kỹ thuật thâm canh phòng trừ sinh vật hại trên lúa, rau màu.

- Chủ động các phương án đảm bảo đủ nguồn nước tưới dưỡng cho cây trồng vụ đông xuân; đồng thời đảm bảo tiêu úng kịp thời khi mưa lớn xảy ra.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, quản lý tốt chất lượng vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

- Tiếp tục tổ chức, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợi Châu Phi trên địa bàn tỉnh; thực hiện triệt để công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường ổ dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm. Khống chế và không để dịch tiếp tục lây lan.

- Thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các hạt quản lý đê bám tuyến ngăn chặn và xử lý vi phạm Luật Đê điều.

4. Lĩnh vực Văn hóa xã hội:

4.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Hướng dẫn chỉ đạo công tác lễ hội đầu năm năm 2024.

- Kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

- Đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai công tác bình xét, đánh giá các danh hiệu trong Phong trào năm 2023; tổng hợp, báo cáo kết quả bình xét, công nhận các danh hiệu thi đua trong Phong trào “TDĐKXDĐSVH”, nếp sống văn minh, hỏa táng, điện táng năm 2023.

- Đăng cai tổ chức 02 giải Quần vợt quốc tế năm 2024 tại Công ty Cổ phần tập đoàn Hanaka.

- Chỉ đạo tổ chức giải Vật dân tộc tỉnh Bắc Ninh năm 2023.

- Tiếp tục hoàn thiện đề án “Thí điểm thiết kế, sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch từ giá trị di sản văn hóa và các bảo vật Quốc gia tỉnh Bắc Ninh”.

4.2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2023 - 2024.

- Phối hợp chuẩn bị các điều kiện và tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023 - 2024 theo kế hoạch của Bộ GDĐT.

- Chỉ đạo các hoạt động thi đua chào mừng ngày thành lập ngày Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02.

- Tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học dịp cuối năm 2023 và đầu năm 2024.

- Hướng dẫn và chỉ đạo nghỉ tết Nguyên đán năm 2024 theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và UBND tỉnh.

- Hoàn thành công tác quyết toán kinh phí năm 2023.

4.3. Sở Y tế

- Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét, sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm khác.

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chủ động việc mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế theo thẩm quyền; tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong mua sắm.

4.4. Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh

- Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024

- Tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

4.5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tập trung tổ chức thực hiện mua quà tặng cho các đối tượng; chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2024.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

- Tăng cường công tác quản lý hoạt động cho thuê lại lao động.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động và chăm lo đời sống người lao động trên địa bàn tỉnh.

4.6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác quản lý hoạt động truyền thông đảm bảo theo đúng định hướng và quy định của pháp luật; triển khai thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số theo kế hoạch của tỉnh...

5. Lĩnh vực nội chính:

- Các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh. Thực hiện nghiêm túc văn bản số 1638/UBND-NC ngày 31/5/2023 của UBND tỉnh về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc.

- Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu Chủ tịch tỉnh thành lập Tổ công tác của tỉnh để đôn đốc, kiểm tra thường xuyên, đột xuất hoạt động tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch số 411/KH-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh.

- Các Sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh về việc xây dựng tỉnh an toàn giao thông và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh có liên quan; định kỳ hàng tuần báo cáo kết quả thực hiện gửi Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Công an tỉnh tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo thẩm quyền hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ trong việc hoàn thiện các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

- Tiếp tục đôn đốc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đông người, tồn đọng kéo dài, vượt cấp quá hạn tại các huyện, thị xã, thành phố.

- Tổ chức tiếp dân, giải quyết đơn thư theo quy định; phối hợp với Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp công dân theo định kỳ.      

II. Họp UBND tỉnh phiên thường kỳ tháng 01 năm 2024: Dự kiến ngày 23/01/2024 gồm các nội dung:

1. Sở Nội vụ: Công tác tổ chức cán bộ; khen thưởng.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

3. Công an tỉnh: Đề án xây dựng Công an phường thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị giai đoạn 2023 - 2030

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Lương Tài

5. Các nội dung về giá đất (nếu có) (Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính)

Chi tiết tại đây