Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Sở Tư pháp

27/11/2023 19:31 Số lượt xem: 182

Sáng 27/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 theo chức năng nhiệm vụ của ngành Tư pháp. Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh buổi giám sát.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Thị Hằng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Công Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ban, ngành liên quan.

Năm 2023, Sở Tư pháp đã triển khai các mặt công tác với nhiều phương pháp đổi mới, tạo chuyển biến tích cực, đóng góp chung vào phát triển kinh tế -xã hội và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của tỉnh và của ngành Tư pháp. Công tác xây dựng văn bản, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đảm bảo tiến độ và chất lượng. Tính đến ngày 10/11/2023, Sở Tư pháp đã tham gia đóng góp ý kiến vào 194 dự thảo văn bản của các Sở, ban, ngành tỉnh và dự thảo Văn bản QPPL của Trung ương; thẩm định 37 lượt dự thảo văn bản QPPL; tiến hành tự kiểm tra 27 văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành; kiểm tra theo thẩm quyền 42 văn bản do UBND huyện ban hành.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn; nội dung, hình thức tiếp tục được đổi mới, phù hợp với từng đối tượng, tình hình. Công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý được tăng cường. Các hoạt động công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản tiếp tục thực hiện có hiệu quả, góp phần tăng thu ngân sách của tỉnh; việc giải quyết các yêu cầu của người dân về đăng ký hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, cấp phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện đúng quy định, thủ tục hành chính được đơn giản hóa, không gây phiền hà, sách nhiễu cho cá nhân, tổ chức; công tác quản lý, theo dõi xử lý vi phạm hành chính cũng đạt được những bước tiến quan trọng…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng phát biểu tại buổi giám sát.

Thời gian tới, Sở Tư pháp tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy; nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức ngang tầm với nhiệm vụ được giao, trong đó, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong chỉ đạo điều hành công tác từ tỉnh đến cơ sở; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; thực hiện các TTHC nhanh gọn, thuận tiện cho công dân.

Tại buổi giám sát, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến: Việc thực hiện Nghị định số 23 của Chính phủ về việc chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; trình độ của đội ngũ cán bộ tư pháp cơ sở; cơ sở, vật chất, trang thiết bị làm việc của đội ngũ cán bộ tư pháp; công tác phối hợp với các Sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ…

Phó Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh Bùi Thị Thanh Hương phát biểu tại buổi giám sát.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Sở Tư pháp đạt được trong năm 2023, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời đề nghị Sở Tư pháp tiếp thu ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát, xác định đúng và trúng nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện trong thời gian tới trên từng lĩnh vực, đảm bảo theo đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Giám đốc Sở Tư pháp Trần Đăng Sâm phát biểu tại buổi giám sát.

Đồng chí đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, chất lượng công tác theo dõi, thi hành pháp luật trên địa bàn; tham mưu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu của tất cả các cơ quan, đơn vị liên quan đến công tác tư pháp. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, rà soát hệ thống hóa các văn bản QPPL; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải tiến nề lối làm việc; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, qua đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.