Tập huấn chuyên sâu về lĩnh vực hình sự, tố tụng hình sự và một số nội dung cơ bản của Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC

07/12/2023 06:45 Số lượt xem: 516

Ngày 27/11/2023, Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực hình sự, tố tụng hình sự và một số nội dung cơ bản của Thông tư liên tịch số 10/2018 cho người thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2023.