Tình hình triển khai thực hiện và đẩy mạnh thực hiện liên thông 02 nhóm TTHC liên quan đến ĐKKS, ĐKKT

11/10/2023 09:00 Số lượt xem: 156

Sau 01 tháng triển khai thực hiện liên thông 02 nhóm TTHC: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí tại tỉnh, Sở Tư pháp Bắc Ninh báo cáo như sau:

           1. Việc ban hành kế hoạch triển khai.

Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2216/KH-UBND ngày 07/7/2023 về việc tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông; trong đó quy định cụ thể trách nhiệm của các ngành liên quan trong việc tổ chức tập huấn thực hiện quy trình liên thông cho đối tượng thuộc ngành quản lý.

2. Việc tạo tài khoản người dùng.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp đã hoàn việc tạo tài khoản trên Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử cho người có thẩm quyền ký giấy tờ hộ tịch (Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND cấp xã), cán bộ tư pháp- hộ tịch và cán bộ văn thư của 126 đơn vị cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (Theo tài liệu hướng dẫn của Bộ Tư pháp). Tổng số tài khoản lập mới là 513 tài khoản.

3. Một số vướng mắc khi triển khai liên thông.

- Phần mềm Dịch vụ công quốc gia đôi khi còn chậm, không liên thông ngay sau khi công dân nộp hồ sơ, dẫn đến tình trạng cán bộ Tư pháp không thể kịp thời tiếp nhận, để giải quyết hồ sơ đúng thời hạn. Việc chuyển hồ sơ sau khi cán bộ Tư pháp làm xong phần việc của mình trên Hộ tịch điện tử để chuyển liên thông cũng xảy ra tình trạng tương tự.

- Việc đăng nhập trang Dịch vụ công quốc gia thực hiện liên thông bị chặn nếu truy cập nhiều lần, gây khó khăn cho cán bộ Tư pháp xã khi thực hiện nộp hồ sơ liên thông hộ công dân tại trụ sở. Việc thực hiện 06 bước nộp hồ sơ của Công dân khi thực hiện liên thông thường xuyên xảy ra những lỗi phát sinh khi cập nhật hồ sơ, đăng tải các văn bản, giấy tờ. Rất nhiều lúc công dân nộp đủ 06 bước hoàn thành nhưng hệ thống không phát sinh hồ sơ ngay trong phần mềm hộ tịch điện tử mà mấy tiếng sau, hoặc sang ngày hôm sau mới chuyển thành công gây khó khăn ức chế cho công dân đi làm những thủ tục hành chính mà thời gian thực hiện là trong một ngày làm việc.

- Việc không thể liên thông qua Dịch vụ công của tỉnh gây rắc rối cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ khi làm hồ sơ đơn. Các thủ tục đăng ký lại khai sinh, đăng ký lại khai tử, nếu đang nhập qua phần mềm dịch vụ công tỉnh thì không khớpvới số sổ, số hồ sơ trên phần mềm liên thông, nếu không nhập vào thì không thể in biên lai thu phí, gây nhiều bất cập, khó khăn cho cán bộ tư pháp khi thực hiện các thủ tục hộ tịch khác không qua liên thông.

- Tài khoản dịch vụ công Quốc gia của công dân chưa đồng bộ giữa CCCD và CMND, trường hợp công dân đã tham gia hồ sơ trực tuyến trước bằng CMND, sau khi tạo 1 tài khoản khác bằng CCCD thì hệ thống không phát hiện ra trùng, dẫn đến không đồng bộ được thông tin, lỗi thông tin. Đề nghị bộ phận kỹ thuật sớm đưa ra hướng khắc phục.

- Một số máy tính của cán bộ cấp xã, phường có cấu hình thấp, cài hệ điều hành thấp (Windows 7) không được hỗ trợ sử dụng nên không thể cài ký số.

- Các số hotline, hỗ trợ trực tiếp cho cán bộ cơ sở của ngành Tư pháp thường xuyên không liên lạc được. Việc thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ sở, nhất là 02 nhóm liên thông TTHC đều là các thủ tục cần cấp kết quả trực tiếp cho công dân nhưng không được hỗ trợ kịp thời.

- Một số thông tin của công dân đã được lập trên Cơ sở quốc gia về dân cư bị sai, thừa, thiếu, khi thực hiện liên thông không chuyển sang bước tiếp theo được, do các thông tin này đã được mặc định, cán bộ tư pháp không chỉnh sửa được, công dân phải sang bên Công an để cập nhật lại thông tin.

Trên đây là tổng hợp số liệu, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện liên thông 02 nhóm TTHC: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí sau 01 tháng triển khai thực hiện (từ ngày 10/7 đến ngày 10/8/2023) của Sở Tư pháp Bắc Ninh, rất mong được sự chỉ đạo, phối hợp và khắc phục những tồn tại của hệ thống thực hiện liên thông 02 nhóm TTHC của các cơ quan để Sở Tư pháp Bắc Ninh có thể tiếp tục triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.