Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023

06/11/2023 07:54 Số lượt xem: 117

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh trong tháng 10 và 10 tháng năm 2023 như sau:

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 tiếp tục có sự cải thiện so với tháng trước, tuy nhiên so với cùng tháng năm trước vẫn có những số liệu bị giảm nhưng không nhiều được biểu hiện bằng một số chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn đó là:

(1) Chỉ số IIP toàn ngành (CN) tháng 10 ước tính tiếp tục tăng (+0,93%) so với tháng trước, tuy nhiên lại bị giảm (-3,09%) so với CK; trong đó dù có cùng xu hướng với toàn ngành nhưng ngành công nghiệp trọng điểm của tỉnh (ngành 26) có định lượng tích cực hơn, cụ thể đạt được mức tăng nhiều hơn mức tăng chung so với tháng trước, đồng thời giảm ít hơn mức giảm chung so với CK.

(2) Tiếp đến là chỉ tiêu về xuất khẩu, cụ thể là: Duy trì xuất khẩu ròng trong tháng 9, tức giá trị kim ngạch xuất khẩu trừ nhập khẩu đạt xuất siêu ở mức 0,793 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 4,2 tỷ USD tăng 7,3% so với tháng trước nhưng giảm nhẹ 1,2% so với cùng tháng năm trước; nhập khẩu đạt 3,37 tỷ USD, tăng ở cả 2 gốc so sánh tháng trước và cùng tháng năm trước lần lượt là (+4,4%) và (+2%). Điều đáng lưu ý ở đây là kim ngạch nhập khẩu (với chủ yếu là vật tư, nguyên liệu) có xu hướng tăng trở lại (đã tăng liên tiếp trong tháng 8 và tháng 9), cho thấy các doanh nghiệp đang tăng nguồn nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm chế xuất thời gian tới.

(3) Đầu tư FDI, vốn đăng ký mới tăng đột biến (+412,4%) cùng kỳ năm trước, tuy nhiên Tổng vốn đầu tư FDI (bao gồm: Vốn đăng ký mới; vốn điều chỉnh; vốn góp, mua cổ phần; thu hồi) thì vẫn giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước, do vốn điều chỉnh tăng cùng kỳ năm 2022 đạt cao; Còn vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước, tháng 10 tăng 7,4% so với tháng trước, tuy nhiên lại vẫn giảm 6,2% so với cùng tháng năm trước.

(4) Cân đối thu chi ngân sách cho thấy, tổng thu tháng 10/2023, mặc dù tăng cao so với tháng trước do đến thời điểm thực hiện thu thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023, nhưng vẫn giảm so với cùng tháng năm trước, trong khi tổng chi lại vẫn tăng rất cao. Điều này sẽ phần nào tạo ra một rào cản cho sự vận hành trong cân đối lớn  của tỉnh. Tháng 10/2023, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 4.930 tỷ đồng, tăng 226,7% so với tháng trước nhưng lại giảm 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Trái ngược với thu ngân sách chi ngân sách địa phương ước đạt 919 tỷ đồng, giảm 15,8% so với tháng trước nhưng tăng rất cao (+28,3%) so với cùng tháng năm trước. Để đạt được cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 và tạo nền tảng cho năm 2024, các tháng còn lại của năm 2023, các Sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh cần nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp nêu trong Kế hoạch số 341 ngày 17/10/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc “Điều hành tăng trưởng kinh tế xã hội quý IV/2023” trong đó chú trọng một số giải pháp:

(1) Chú trọng công tác đối thoại chính sách, có biện pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp FDI, nhất là về thủ tục hành chính, đất đai. Tăng cường công tác phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề.

(2) Theo dõi sát diễn biến của kinh tế thế giới, đặc biệt chính sách của các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, EU, Nhật Bản… ảnh hưởng trực tiếp tới thương mại của tỉnh nhất là hoạt động xuất nhập khẩu, từ đó kịp thời đưa ra cảnh báo cho cộng đồng doanh nghiệp có các phản ứng kịp thời.

(3) Các đơn vị chức năng của tỉnh cần theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả, lạm phát trên thế giới, kịp thời cảnh báo các nguy cơ ảnh hưởng đến giá cả, lạm phát để có các biện pháp ứng phó phù hợp nhằm bảo đảm nguồn cung, bình ổn giá cả trên địa bàn tỉnh./.

Báo cáo tình hình KTXH tháng 10

Biểu tình hình KTXH tháng 10