Tuyển dụng 116 chỉ tiêu viên chức giáo viên, giảng viên

10/01/2023 14:29 Số lượt xem: 170

(BNP) - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên, giảng viên các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở năm 2022.

Một lớp học tại Trường Mầm non Yên Trung (huyện Yên Phong).

Theo Kế hoạch, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo viên, giảng viên là 116 chỉ tiêu. Trong đó, giáo viên các trường THPT công lập là 75 chỉ tiêu; giáo viên các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX trực thuộc Sở là 37 chỉ tiêu; giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh là 04 chỉ tiêu.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển ở một đơn vị (01 Hội đồng tuyển dụng), theo một mã số đăng ký dự tuyển. Thí sinh được đào tạo chuyên ngành kép thì chỉ được đăng ký dự tuyển một trong hai môn.

Các thí sinh nộp phiếu đăng ký và lệ phí dự tuyển từ ngày 10/01/2023 đến 16 giờ 30 phút, ngày 15/02/2023 tại Hội trường tầng 1, Sở GD&ĐT, địa chỉ số 05, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thí sinh đăng ký dự tuyển phải là công dân Việt Nam, cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo; có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Đồng thời, có đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu) và có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo đúng theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp giáo viên cần tuyển.

Về điều kiện tiêu chuẩn theo trình độ đào tạo, đối với giáo viên THPT hạng III, phải có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên THPT hoặc bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm dành cho giáo viên THPT theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành.

Đối với giảng viên Cao đẳng Sư phạm hạng III, phải có bằng Đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (đối với giảng viên không tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc đại học sư phạm kỹ thuật); có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên Cao đẳng Sư phạm.

Riêng những người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng không được đăng ký dự tuyển.

Các thí sinh dự tuyển viên chức thực hiện 2 vòng thi. Trong đó, vòng 1 thi trắc nghiệm trên giấy 3 phần: Kiến thức chung (60 phút) về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; Ngoại ngữ (30 phút) gồm 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định; Tin học (30 phút) gồm 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Các trường hợp được miễn phần thi ngoại ngữ gồm: Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Miễn phần thi Tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

Các thí sinh đạt kết quả thi vòng 1 thì tiếp tục thi viết vòng 2 với nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Thời gian thi 180 phút.