Triển khai nhiệm vụ công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2023

24/07/2023 18:06 Số lượt xem: 687

Sáng 20/7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đoàn Thị Hồng Nhung cùng các đại biểu dự tại điểm cầu Bắc Ninh.

Dự tại điểm cầu Bắc Ninh có lãnh đạo sở Tư pháp và đại diện các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành Tư pháp đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo chương trình, kế hoạch đề ra. Trong đó, hoàn thành 37/97 nhiệm vụ, đang tiếp tục thực hiện 60 nhiệm vụ, không có nhiệm vụ quá hạn; chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2022 của Bộ Tư pháp xếp thứ 2 trong số các Bộ, ngành. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh triển khai Đề án 06. Xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 186 văn bản quy phạm pháp luật; các địa phương ban hành 1.540 văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh. Kết quả thi hành án dân sự tăng 2,18% về việc và 34,72% về tiền so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, ngành Tư pháp tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Đề án 06.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Nhân Thắng (ngồi giữa) tham dự Hội nghị.

Tại Bắc Ninh, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh ban hành được 22 văn bản quy phạm pháp luật  (10 Nghị quyết và 12 Quyết định) nhằm quản lý Nhà nước về các lĩnh vực kinh tế, xây dựng, văn hóa - xã hội, y tế, lao động, đất đai, tài nguyên môi trường... Tiến hành rà soát 16 văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban ban hành. Tích cực, chủ động triển khai các hoạt động công tác chuyên môn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là trong thực hiện xây dựng Mô hình điểm về công tác phổ biến giáo dục pháp luật phục vụ công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn tỉnh. Các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp được giải quyết bảo đảm đúng thời hạn, 100% trẻ em sinh ra trên địa bàn được đăng ký khai sinh theo yêu cầu. Công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật được quan tâm, góp phần nâng cao hiệu quả tuân thủ pháp luật của các cá nhân, tổ chức.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Theo đó, tiếp tục quán triệt, tham mưu thể chế hóa kịp thời, đầy đủ và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp; tập trung nguồn lực nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, tránh lợi ích nhóm, cục bộ trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài; chủ động, tích cực tổ chức thi hành các vụ án tham nhũng, kinh tế để thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Lê Đăng Việt (ngoài cùng bên trái) cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực toàn ngành đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời, đề nghị toàn ngành Tư phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế như đã nêu, tiếp tục quán triệt, tham mưu và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Đối với hệ thống thi hành án dân sự tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương. Các địa phương đôn đốc, tự kiểm tra và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền; tiếp tục quan tâm tổ chức cuộc thi hoà giải viên.

Cùng với đó, thực hiện căn cơ, bài bản Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 9/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, nâng cao vai trò “nêu gương, dám đương đầu, dám chịu trách nhiệm” của đội ngũ lãnh đạo...

 

H.Y
Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh BN