Đẩy mạnh công tác số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh

24/07/2023 18:10 Số lượt xem: 90

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp, thời gian qua, Sở Tư pháp đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai số hóa sổ hộ tịch theo đúng quy định, hướng dẫn, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả trong việc đăng ký và quản lý sổ hộ tịch.

Cán bộ Phòng Tư pháp thành phố Bắc Ninh hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã số hóa xong sổ và dữ liệu của giai đoạn 2006-2018, với hơn 5.700 quyển, tương ứng 766.700 việc; phê duyệt trên Hệ thống thông tin đăng ký Hộ tịch và chuyển lưu chính thức trên Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc là 733.885 dữ liệu, đạt 95.72%.

Sở Tư pháp tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, sử dụng chức năng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực hộ tịch điện tử cho lãnh đạo, cán bộ làm công tác Tư pháp – Hộ tịch. Đồng thời, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp và UBND cấp xã triển khai thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm TTHC theo Đề án 06 là đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp Thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - hỗ trợ chi phí mai táng/trợ cấp mai táng.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa cơ quan Tư pháp và Công an các cấp nhằm rà soát và điều chỉnh, bổ sung, cải chính các dữ liệu hộ tịch, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân có giấy tờ hộ tịch phục vụ làm sạch dữ liệu dân cư trên địa bàn tỉnh, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tiến hành thống kê tỷ lệ trẻ em sinh ra được đăng ký khai sinh, tỷ lệ người chết được đăng ký khai tử, tổng số cuộc kết hôn để thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh và Niên giám thống kê năm 2022. Tính đến nay, 100% trẻ em sinh ra trên địa bàn được đăng ký khai sinh theo yêu cầu, 100% các trường hợp chết được đăng ký khai tử theo quy định.