Triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024

31/01/2024 11:14 Số lượt xem: 55

Sáng 30/1, tại Trung tâm văn hoá Kinh Bắc, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chủ trì.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang trao Bằng khen cho các tập thể.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đại tá Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện Ban Chỉ đạo 138 Quốc gia; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương.

Năm 2023, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm tập trung chỉ đạo với nhiều nội dung, hình thức phù hợp gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, qua đó, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Lợi và Giám đốc Công an tỉnh Bùi Duy Hưng ký kết chương trình phối hợp.

Công an tỉnh đã phát huy vai trò là đơn vị thường trực, luôn chủ động tham mưu, phối hợp, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung trọng tâm công tác xây dựng phong trào do Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đề ra. Nhất là công tác “xây dựng tỉnh an toàn về phòng cháy chữa cháy”, “xây dựng tỉnh an toàn giao thông”, tổ chức “điểm” “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” được thực hiện đầy đủ, bài bản, thiết thực và ý nghĩa thu hút đồng đảo quần chúng nhân dân tích cực, hưởng ứng tham gia; công tác tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng mô hình được tăng cường đẩy mạnh; phong trào đã dần đi theo đúng tôn chỉ, mục đích là “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” ngay tại cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang phát biểu kết luận Hội nghị.

Trong năm, Chủ tịch UBND tỉnh đã xét, công nhận 194/213 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục do cấp tỉnh quản lý đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; Chủ tịch UBND cấp huyện xét, công nhận cho 121/126 xã, phường, thị trấn, 269/270 cơ quan, 83/94 doanh nghiệp, 173/173 nhà trường do cấp huyện quản lý đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; Chủ tịch UBND cấp xã xét, công nhận cho 709/730 khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Công an tỉnh xây dựng, duy trì 1.002 mô hình và xây dựng 10 điển hình tiên tiến về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Tỉnh Đoàn duy trì hơn 600 mô hình “Đội thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin”, “Hòm thư tố giác”, “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh xây dựng và tiếp tục duy trì hơn 600 mô hình như “Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc”, “Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật”...

Đại tá Nguyễn Thế Chi, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể.

Tại Hội nghị, Công an tỉnh ký kết chương trình phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023 - 2033.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023, góp phần giữ vững ANTT, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Đại tá Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngay sau Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh; các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; cấp ủy, chính quyền các cấp bám sát nội dung, nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh để cụ thể hóa vào kế hoạch của đơn vị, địa phương.

Trong đó, thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, Ban Chỉ đạo các cấp về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào và đưa công tác thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đại tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tại Hội nghị.

Tổ chức sơ kết, tổng kết, thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo nhằm đánh giá khách quan, thực chất, hiệu quả các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đưa phong trào vào nề nếp, đảm bảo chất lượng, tránh hình thức; gắn trách nhiệm của người đứng đầu đối với việc triển khai thực hiện và kết quả công tác xây dựng phong trào ở mỗi đơn vị, địa phương. Đồng thời, đổi mới phương pháp, cách thức công tác xây dựng phong trào theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” ngay tại cơ sở; triển khai hiệu quả, đạt chỉ tiêu xây dựng “Công an phường thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” theo đúng kế hoạch, lộ trình đã đề ra.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.