Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hóa chất cho khoa Thận tiết niệu – Lọc máu phục vụ chuyên môn năm 2022-2023

21/12/2022 14:48 Số lượt xem: 315

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hóa chất cho khoa Thận tiết niệu – Lọc máu phục vụ chuyên môn năm 2022-2023

Theo đó, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hóa chất cho khoa Thận tiết niệu – Lọc máu phục vụ chuyên môn năm 2022-2023 do Công ty TNHH Vinamedi Việt Nam trúng thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Xem chi tiết tại đây