Khối các cơ quan tham mưu tổng hợp ký kết giao ước thi đua năm 2023

20/03/2023 08:54 Số lượt xem: 64

 Chiều 15/3, tại Cục Quản lý thị trường, Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Lãnh đạo các sở, ngành trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp gồm: Cục Quản lý thị trường; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội; Cục Hải quan; Cục Thống kê; Sở Khoa học và Công nghệ; Cục Thuế; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh. Trong đó, năm 2023, Cục Quản lý thị trường làm Trưởng Khối thi đua.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành trong Khối thi đua tập trung trao đổi và thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2023 với các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; thực hiện tốt các phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh đề ra trong năm 2023.

Lãnh đạo các sở, ngành trong Khối thi đua tham dự hội nghị.

Phấn đấu 100% các Chi bộ, Đảng bộ trong Khối đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”, “Vững mạnh toàn diện” và “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; cơ quan đạt danh hiệu “Công sở văn hóa”; trên 95% công chức, viên chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 15% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở…