Chùm tin ảnh phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Việt Hùng và xã Quế Tân, huyện Quế Võ

28/03/2022 15:12 Số lượt xem: 1667

Trong các ngày 25, 26 và 27/3/2022, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Sở Tư pháp phối hợp với UBND huyện Quế Võ tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp cho cán bộ, Nhân dân xã Việt Hùng và xã Quế Tân thực hiện Kế hoạch số 29/KH-HĐPH về xây dựng mô hình điểm về PBGDPL phục vụ công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2022./.

Một số hình ảnh

                                                                             


 

Lê Thị Kim Ngân