Chiều 09/01, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo Hội nghị.