Sáng 27/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 theo chức năng nhiệm vụ của ngành Tư pháp. Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.