Tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2020 tại huyện Quế Võ

12/06/2020 15:25 Số lượt xem: 97

Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, vừa qua, tại Hội trường UBND thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, Sở Tư pháp và UBND huyện Quế Võ phối hợp tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho các hòa giải viên ở cơ sở của địa phương năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Đăng Việt, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Nguyễn Bá Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Quế Võ, đại diện Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Văn phòng Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp huyện Quế Võ và trên 300 hòa giải viên của 119 tổ hòa giải tại 21 xã, thị trấn thuộc huyện Quế Võ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Đăng Việt, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: Năm 2013 với sự ra đời của Luật Hòa giải cơ sở đã tạo ra cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện và thống nhất điều chỉnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò và tầm quan trọng của công tác hòa giải trong đời sống xã hội. Hoạt động hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều khởi sắc. Các tổ hòa giải đều được kiện toàn lại, chất lượng hòa giải được nâng lên rõ rệt. Đến nay toàn tỉnh đã có 819 tổ hòa giải cơ sở với 5.461 hòa giải viên. Tổ chức của các tổ hòa giải trên toàn tỉnh về cơ bản có đầy đủ các thành phần tham gia như: Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và những người có uy tín, đủ năng lực được lựa chọn. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với hoạt động hòa giải trên địa bàn tỉnh.

Thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013, Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề  án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022”. Nhằm đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, tăng cường giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng dân cư, phát huy những giá trị văn hóa dân tộc, góp phần bảo đảm ổn định để phát triển địa phương trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước. Ngày 15/7/2019 UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 266/KH-UBND về kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022 trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ cho các hòa giải viên cơ sở, tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả hoạt động hòa giải trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Giám đốc Sở mong rằng qua hội nghị tập huấn lần này, nhận thức và trình độ, kỹ năng nghiệp vụ của các hòa giải viên trong công tác hòa giải được nâng cao một bước, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của công tác hoà giải trong đời sống cộng đồng, đề nghị các đồng chí Báo cáo viên tập trung trí tuệ, đem hết tâm huyết để giới thiệu những nội dung cơ bản, gần gũi và thiết thực nhất đến người nghe về những nội dung cơ bản của pháp luật, nghiệp vụ hòa giải và giải đáp những ý kiến hỏi, vướng mắc của các đại biểu. Sau Hội nghị này, đề nghị UBND huyện, Phòng Tư pháp tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí và các nguồn lực, tổ chức các hoạt động hướng dẫn, chỉ đạo công tác hòa giải trên địa bàn đạt kết quả cao nhất. Đề nghị các hòa giải viên với những kiến thức đã được truyền đạt ngày hôm nay sẽ áp dụng vào thực tế công tác hòa giải tại địa phương, tích cực tuyên truyền vận động hàng xóm tham gia thực hiện pháp luật, góp phần xây dựng địa phương giàu đẹp, văn minh.

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên giới thiệu những chuyên đề tập huấn theo Chương trình khung về bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành, gồm: Một số vấn đề chung về công tác hòa giải ở cơ sở; Nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở; Kỹ năng thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; các chuyên đề về pháp luật gồm: Pháp luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Đất đai...và trao đổi, thảo luận những tình huống pháp luật, kinh nghiệm thực tế trong tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở thời gian qua và định hướng thực hiện trong thời gian tới.

Tham gia tập huấn, các hòa giải viên ở cơ sở của huyện Quế Võ vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở Tư pháp, UBND huyện đối với công tác hòa giải ở cơ sở tại địa phương, qua đây khẳng định: Công tác hòa giải ở cơ sở có ý nghĩa vô cùng to lớn, góp phần củng cố tình làng, nghĩa xóm, giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ tại địa bàn dân cư, để biến cái mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ không trở thành mâu thuẫn lớn hoặc không còn mâu thuẫn, tranh chấp, như các hòa giải viên vẫn nói: “Không để cái bé xé ra to” và “Cái to thì vo nó lại thành không có gì”. Các hòa giải viên với tinh thần “Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” bằng nhiệt huyết, trí tuệ và trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, xã hội đã, đang, và sẽ thực hiện một công việc đầy ý nghĩa cao cả cho cộng đồng và xã hội./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

     

 

Phương Minh