Quyết định 728/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045

05/07/2023 10:47 Số lượt xem: 129

Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch 05 đơn vị hành chính, gồm Thành phố Bắc Ninh, Thành phố Từ Sơn, thị xã Quế Võ, huyện Tiên Du và huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Quy mô: Diện tích quy hoạch khoảng 49.137 ha. Thời hạn quy hoạch ngắn hạn đến năm 2030, dài hạn đến năm 2045.

 

Quyết định 728/QĐ-TTg