Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Yên Phong II - A, tỷ lệ 1/500 huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

24/05/2023 07:54 Số lượt xem: 119

(BNP) – Ngày 13/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 133/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Yên Phong II - A, tỷ lệ 1/500 huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

 

Theo đó, Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Yên Phong II - A, tỷ lệ 1/500, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Yên Phong II - A, tỷ lệ 1/500, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

2. Vị trí, ranh giới lập quy hoạch

- Phạm vi nghiên cứu trên toàn bộ diện tích xã Tam Giang và Hòa Tiến, tập trung nghiên cứu ở khu vực giới hạn bởi đường Quốc lộ 18, QL 3, và đê sông Cà Lồ, như sau:

+ Phía Bắc giáp đê sông Cà Lồ;

+ Phía Đông giáp QL.3;

+ Phía Tây giáp đê sông Cà Lồ;

+ Phía Nam giáp ruộng canh tác thôn Yên Vĩ và QL.18.

3. Quy mô quy hoạch

- Quy mô đất: Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 1.588.098,57 m2 (158,81 ha) trong đó:

+ Công nghiệp: khoảng 1.512.727,19 m2 (151,27 ha);

+ Đất cải tạo mở rộng nghĩa trang hiện hữu khoảng 75.371,38 m2 (7,50 ha);

- Quy mô số lượng công nhân, người lao động khoảng: 15.100 người;

4. Tính chất quy hoạch:

- Là khu công nghiệp tập trung thân thiện với môi trường có đầy đủ các khu vực chức năng: Hành chính - dịch vụ; cây xanh; hạ tầng kỹ thuật, giao thông, bãi đỗ xe; đất xây dựng nhà máy.

5. Quy hoạch sử dụng đất

Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Yên Phong II - A, tỷ lệ 1/500, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh được quy hoạch với đầy đủ chức năng cụ thể như sau:

- Đất khu hành chính, dịch vụ: Đất khu điều hành và dịch vụ được bố trí tại vị trí gần nút giao đường QL3 với QL18 của khu quy hoạch, khu đất bố trí nhà điều hành và dịch vụ như ngân hàng, văn phòng ban quản lý hoặc doanh nghiệp quản lý khu công nghiệp, khu trưng bày giới thiệu sản phẩm, văn phòng, trung tâm điều hành logistics,… đảm bảo phù hợp với chức năng sử dụng đất theo quy định; Tổng diện tích đất điều hành là 174.996,65 m2 chiếm 11,57% diện tích đất khu công nghiệp.

Xem chi tiết tại đây