Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

27/11/2023 19:45 Số lượt xem: 68

 Ngày 18/8/2023, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành các quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị tại các huyện, thị xã, thành phố tại tỉnh Bắc Ninh

Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt (điều chỉnh) Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị tại các huyện Yên Phong; huyện Tiên Du; thị xã Quế Võ; Thành phố Từ Sơn; Thành phố Bắc Ninh; Khu công nghệ thông tin tập trung tỉnh Bắc Ninh, cụ thể như sau:

1. Huyện Yên Phong

- Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2.000 Phân khu số 1 (Hòa Tiến - Tam Giang, huyện Yên Phong) 

- Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2.000 Phân khu số 2 (Chờ - Trung Nghĩa - Yên Phụ - Văn Môn - Đông Thọ, huyện Yên Phong) 

- Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu phía Đông Bắc thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (Phân khu số 3) 

- Phê duyệt Điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 Khu vực Tam Đa - Dũng Liệt, huyện Yên Phong (Phân khu số 4) 

- Phê duyệt Điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 Khu vực phía Đông huyện Yên Phong (Phân khu số 5) 

- Phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 Khu vực phía Tây Bắc thị trấn Chờ, huyện Yên Phong (Phân khu số 24) 

Phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 Khu vực phía Đông Nam thị trấn Chờ, huyện Yên Phong (Phân khu số 25) 

2. Huyện Tiên Du

- Phê duyệt Điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 Khu vực Đại Đồng - Hoàn Sơn - Tri Phương, huyện Tiên Du (Phân khu số 10) 

- Phê duyệt Điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị du lịch, sinh thái, thông minh Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (Phân khu số 11) 

- Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Lim mở rộng, huyện Tiên Du (Phân khu số 12) 

3. Thị xã  Quế Võ

- Phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 Khu vực trung tâm Phố Mới mở rộng, huyện Quế Võ (Phân khu số 19) 

- Phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 Khu vực Đại Xuân - Nhân Hoà, huyện Quế Võ (Phân khu số 20) 

- Phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 Khu vực Quế Tân - Việt Hùng, huyện Quế Võ (Phân khu số 21) 

- Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2.000 Phân khu số 22 (Bồng Lai - Cách Bi - Đào Viên - Ngọc Xá - Phù Lương, thị xã Quế Võ) 

- Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2.000 Phân khu số 23 (Phù Lãng - Châu Phong - Đức Long, thị xã Quế Võ) 

4. Thành phố Từ Sơn

- Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (Phân khu số 6) 

- Phê duyệt Điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 Khu vực Tam Sơn - Tương Giang, thị xã Từ Sơn (Phân khu số 7) 

- Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2.000 Phân khu số 8 (Châu Khê - Phù Khê - Hương Mạc - Đồng Kỵ - Đồng Nguyên - Trang Hạ, thành phố Từ Sơn) 

- Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2.000 Phân khu số 9 (Đình Bảng - Tân Hồng - Đông Ngàn - Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn) 

5. Thành phố Bắc Ninh

 - Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2.000 Phân khu số 13 (Khu vực Vạn An - Khúc Xuyên - Phong Khê, thành phố Bắc Ninh) 

- Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị mới Tây Bắc thành phố Bắc Ninh (Phân khu số 14) 

- Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2.000 Phân khu số 15 (Thị cầu - Vũ Ninh - Suối Hoa - Kinh Bắc - Tiền An - Vệ An - Ninh Xá - Đại Phúc - Võ Cường, thành phố Bắc Ninh) 

- Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 Khu đô thị Đông Nam thành phố Bắc Ninh (Phân khu số 16) 

- Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Phân khu số 17 (Khu đô thị Đông Nam QL.1A, thành phố Bắc Ninh) 

- Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 Khu đô thị Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh (Phân khu số 18) 

- Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Phân khu số 32 (Khu công nghệ thông tin tập trung tỉnh Bắc Ninh)