Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm Vật tư y tế sử dụng cho năm 2023 (lần 2)

06/06/2023 08:36 Số lượt xem: 63

(BNP)- Ngày 31/5/2023, Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh Bắc Ninh Văn bản số 214/QĐ-BVM về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm Vật tư y tế sử dụng cho năm 2023 (lần 2)

Theo đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm Vật tư y tế sử dụng cho năm 2023 (lần 2) do Công ty TNHH Thiết bị y tế Medicent làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

Xem chi tiết tại đây