Phát biểu bế mạc của Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIX

13/04/2023 07:15 Số lượt xem: 221

Sáng 12/4, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh xin đăng tải toàn văn Bài phát biểu quan trọng này.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung.

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh!

- Kính thưa các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy!

- Thưa các đại biểu và toàn thể kỳ họp!

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tích cực; sau một buổi làm việc dân chủ, trách nhiệm cao trước cử tri, Nhân dân toàn tỉnh, Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 18 nghị quyết nhằm cụ thể hóa định hướng, chỉ đạo của Tỉnh và tạo sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Các nghị quyết được kỳ họp thông qua có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành chủ động trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tổ chức thực hiện hiệu quả các nguồn lực và chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ; chăm lo bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Để các quyết sách đi ngay vào cuộc sống, có hiệu lực và hiệu quả, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, đảm bảo các trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành.

Kính thưa kỳ họp!

Để tổ chức, triển khai thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2023, HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, bám sát chủ đề năm, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023 và tình hình thực tiễn để chủ động trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung cụ thể hóa và triển khai thực hiện Kết luận số 706, ngày 05/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 03 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 09 tháng cuối năm 2023. Quyết tâm tạo ra các đột phá và sự chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hai là, Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả trong đầu tư công và điều hành thu, chi ngân sách; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính, tài sản công ở tất cả các cấp ngân sách, nghiêm túc trong tuân thủ các quy định, tiêu chí, nguyên tắc trong đầu tư công, siết chặt khâu giám sát, quản lý chất lượng, khối lượng thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán để nâng cao tỷ lệ giải ngân, gắn với nâng cao chất lượng công trình và tiến độ dự án.

Trên cơ sở hệ số điều chỉnh giá đất được ban hành, xây dựng phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo phù hợp, cùng với tăng cường chất lượng công tác lập dự án, chuẩn bị đầu tư nhằm hạn chế tình trạng điều chỉnh, sửa đổi bổ sung dự án nhiều lần. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch, về giải phóng mặt bằng và các vướng mắc khác trong quá trình thu hút và đầu tư các dự án trên địa bàn.

Ba là, quyết liệt triển khai công tác giảm nghèo bền vững theo tiêu chí mới, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội và các dịch vụ công, nâng cao thu nhập, đời sống văn hóa cho nhân dân, tạo việc làm, đào tạo nghề gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng năng suất lao động.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tháo gỡ khó khăn và phát triển doanh nghiệp.

Tăng cường phân cấp, phân quyền, ủy quyền, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thực hành tiết kiệm ở các cấp, các ngành.

Năm là, đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai các nghị quyết, bảo đảm chính sách, các dự án, các lĩnh vực đầu tư được HĐND tỉnh thông qua được tổ chức thực hiện hiệu quả theo đúng quy định pháp luật.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 11 - kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh đã thành công là do có sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, sự phối hợp, chủ động, tích cực của các cơ quan, cá nhân liên quan và tinh thần trách nhiệm của các đại biểu. Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự đóng góp đó cho thành công của kỳ họp.

Xin kính chúc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị khách quý, các đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 11 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Xin trân trọng cảm ơn./.