Nâng cao năng lực nghiệp vụ đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở

16/06/2020 09:07 Số lượt xem: 105

Trong 9 ngày, từ 3 - 11/6, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các buổi tập huấn nghiệp vụ cho hàng nghìn hòa giải viên thuộc các tổ hòa giải cơ sở nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022.

Chú thích ảnh

Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho hòa giải viên cơ sở trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Các hòa giải viên được tìm hiểu thêm về các nội dung trong các bước tiến hành hòa giải và cách thức tiến hành các kỹ năng hòa giải nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ trong quá trình hòa giải trong giải quyết các tranh chấp, mẫu thuẫn trên địa bàn. Với những kiến thức đã được truyền đạt, các hòa giải viên, tổ hòa giải sẽ áp dụng vào thực tế công tác hòa giải tại địa phương, góp phần giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Phó giám đốc Sở Tư pháp Lê Đăng Việt cho biết: Năm 2013, với sự ra đời của Luật Hòa giải cơ sở đã tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện và thống nhất điều chỉnh về tổ chức và hoạt động hòa giải cơ sở. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò và tầm quan trọng của công tác hòa giải trong đời sống xã hội. Hoạt động hòa giải trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đạt được kết quả nhất định, chất lượng hòa giải được nâng lên rõ rệt, góp phần củng cố tình làng nghĩa xóm, giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ tại địa bàn dân cư, giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần ổn định để phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Đến nay, Bắc Ninh có 818 tổ hòa giải cơ sở với hơn 5.460 hòa giải viên. Tổ chức của các tổ hòa giải về cơ bản có đầy đủ các thành phần như mặt trận, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội người cao tuổi, hội cựu chiến binh, hội nông dân và những người có uy tín được lựa chọn.

Tổ chức các buổi tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ cho hàng nghìn hòa giải viên cơ sở là thực hiện kế hoạch số 266 của UBND tỉnh Bắc Ninh về kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022.

T.H.