Mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022

05/11/2022 08:15 Số lượt xem: 1760

Nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), sáng 04/11, Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh tổ chức Lễ mít tinh “Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022 và Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang tặng hoa chúc mừng.

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Hằng, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đào Quang Khải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành liên quan, thành phố Bắc Ninh.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải.

Sau 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai tổ chức thực hiện tốt các hoạt động PBGDPL; có nhiều sáng kiến về mô hình, cách thức thực hiện hiệu quả PBGDPL tại địa phương. Trong đó, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 19.000 cuộc PBGDPL trực tiếp cho hơn 7,1 triệu lượt người; tổ chức và hưởng ứng hơn 1.000 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với hơn 3,5 triệu lượt người tham gia; cấp phát gần 19 triệu tài liệu pháp luật các loại…

Bên cạnh đó, tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn PBGDPL kịp thời những vấn đề mới, dư luận xã hội quan tâm, những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, thiết thực. Đổi mới, đa dạng về hình thức PBGDPL, chú trọng đối tượng đặc thù, yếu thế, có tác động tích cực tới ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng. Định kỳ hàng năm, tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Luật; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng cho đội ngũ tham gia công tác PBGDPL; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện Luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp PBGDPL.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Nguyễn Khánh Ngọc và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải ghi nhận và đánh giá cao kết quả PBGDPL và công tác tư pháp của tỉnh đạt được trong những năm qua.

Thời gian tới, các đồng chí đề nghị đơn vị, địa phương bám sát Kế hoạch, hướng dẫn của UBND tỉnh và Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về triển khai Ngày Pháp luật 2022. Trong đó chủ động triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với phương châm hướng về cơ sở, tùy theo đặc điểm từng nơi, từng địa bàn dân cư; gắn việc thực hiện Ngày Pháp luật với hoạt động của các tổ chức, đoàn thể; phổ biến các văn bản pháp luật kịp thời, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, quyền và nghĩa vụ của công dân. Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương triển khai tuyên truyền tổ chức Ngày Pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động…

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh thực hiện nghi thức triển khai Ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, 01 tập thể và 02 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 10 tập thể và 05 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp PBGDPL. Bộ Tư pháp trao 20 suất học bổng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

Diễu hành hưởng ứng Ngày Pháp luật.

Sau Lễ mít tinh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã Phát lệnh diễu hành và Tuần lễ cao điểm, Tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh.