Lịch công tác Lãnh đạo từ ngày 27/6/2022 đến ngày 03/7/2022

30/06/2022 16:24 Số lượt xem: 25
Ngày Lãnh đạo dự họp Nội dung Địa điểm Thời gian Tài liệu
Thứ 2  (27/06/2022)

Lê Đăng Việt

Tiếp công dân Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh 07 giờ 30 phút  

Lê Đăng Việt

Thẩm tra nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh Phòng họp tầng 3, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 08 giờ 00 phút  

Lê Đăng Việt

Thống nhất phương án xử lý các dự án chậm sử dụng đất đã có Kết luận thanh tra. Hội trường Tầng 3, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh. 08 giờ 30 phút  

Đoàn Thị Hồng Nhung

Tham dự chương trình chào mừng ngày gia đình VN, phát động ủng hộ chương trình "Mẹ đỡ đầu" Hội trường A - TT Văn hóa Kinh Bắc 13 giờ 30 phút  

Hồ Nguyên Hồng

Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2022; Kết luận số 13-KL/TW ngày 28/10/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW Hội trường lớn, Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh 14 giờ 00 phút  
Thứ 3  (28/06/2022)

Hồ Nguyên Hồng

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX Hội trường B - Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc 08 giờ 00 phút  
Thứ 4  (29/06/2022)

Trương Minh Thắng

Hội nghị thông tin công tác tư tưởng - văn hóa tháng 6/2022 Phòng họp tầng 2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Số 1, đường Lý Thái Tông, Phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 07 giờ 30 phút  
Thứ 5  (30/06/2022)

Hồ Nguyên Hồng

Hội nghị Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 Điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy 07 giờ 45 phút  
Thứ 6  (01/07/2022)          
Thứ 7  (02/07/2022)          
Chủ nhật  (03/07/2022)      
BBT