LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN TỪ NGÀY 30/01/2023 ĐẾN NGÀY 05/02/2023

09/02/2023 08:59 Số lượt xem: 104
LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN TỪ NGÀY 30/01/2023 ĐẾN NGÀY 05/02/2023

 

Ngày Lãnh đạo dự họp Nội dung Địa điểm Thời gian Tài liệu
Thứ 2  (30/01/2023)          
Thứ 3  (31/01/2023)          
Thứ 4  (01/02/2023)          
Thứ 5  (02/02/2023)

Hồ Nguyên Hồng

Chương trình giao ban Thường trực tỉnh uỷ Hội trường A, Trụ sở Tỉnh ủy. 14 giờ 00 phút  
Thứ 6  (03/02/2023)

Lê Đăng Việt

Giải quyết vướng mắc dự án đầu tư xây dựng đường Bình Than Phòng họp số 1 - UBND tỉnh 14 giờ 00 phút  

Đoàn Thị Hồng Nhung

Phiên họp thứ 3 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Hội trường tầng 3, Trụ sở UBND tỉnh 14 giờ 00 phút  
Thứ 7  (04/02/2023)          
Chủ nhật  (05/02/2023)

Trương Minh Thắng

Lễ dâng hương Văn Miếu Bắc Ninh Văn Miếu Bắc Ninh 09 giờ 00 phút