LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN TỪ NGÀY 27/11/2023 ĐẾN NGÀY 03/12/2023

27/11/2023 19:46 Số lượt xem: 119
LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN TỪ NGÀY 27/11/2023 ĐẾN NGÀY 03/12/2023

 

Ngày Lãnh đạo dự họp Nội dung Địa điểm Thời gian Tài liệu
Thứ 2  (27/11/2023)

Trần Đăng Sâm

 +Bùi Thị Thúy Hằng
 +Nguyễn Thị Thu Huyền
 +Nguyễn Đình Định
 +Trịnh Thúy Hằng
 +Nguyễn Văn Đại
 +Trần Thị Tích
 +Thang Thị Khoa
 +Nguyễn Việt Khoa
 +Phan Thị Thu Hương
 +Trần Thị Hồng
 +Nguyễn Đức Hạnh
 +Trần Văn Trường
 +Ngô Thị Bích Ngọc
 +Đào Ngọc Huấn
 +Ngô Thị Bích Khuyên
 +Nguyễn Thị Nhung
 +Nguyễn Thị Kim Thành
 +Lưu Quốc Chính
 +Lê Đăng Việt
 +Đoàn Thị Hồng Nhung
 +Cao Văn Tài
 +Trương Minh Thắng
Giám sát về tình hình thực hiện chức năng nhiệm vụ của Sơ Tư pháp năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 Hội trường tầng 3, Sở Tư pháp 08 giờ 00 phút  

Lê Đăng Việt

Thống nhất với các sở, ngành về việc đề xuất mức thu phí, lệ phí khi nộp hồ sơ trực tuyến bằng 50% mức thu khi nộp hồ sơ trực tiếp. Phòng họp Tầng II, Sở Tài chính - Số 04 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 14 giờ 00 phút  

Trần Đăng Sâm

Thẩn tra các tờ trình trình kỳ họp cuối năm HDND tỉnh Phòng họp số 3, Văn phòng HĐND tỉnh Bắc Ninh 14 giờ 00 phút  
Thứ 3  (28/11/2023)

Đoàn Thị Hồng Nhung

Tham gia Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan Hội trường tầng 3, Trụ sở UBND tỉnh. 08 giờ 00 phút  

Trương Minh Thắng

Hội nghị các Lãnh đạo tỉnh gặp mặt các chức sắc Phật giáo tỉnh Bắc Ninh Hội trường B - Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc 08 giờ 00 phút  

Trần Đăng Sâm

Thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh Hội trường tầng 3 - trụ sở HĐND, UBND tỉnh 08 giờ 00 phút  
Thứ 4  (29/11/2023)

Trần Đăng Sâm

Đại hội thành lập Hội cựu Công an nhân dân tỉnh Bắc Ninh Hội trường Công an tỉnh Bắc Ninh 13 giờ 30 phút  
Thứ 5  (30/11/2023)

Trần Đăng Sâm

Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX. Hội trường B - Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc 08 giờ 00 phút  
Thứ 6  (01/12/2023)

Trần Đăng Sâm

Mời họp về việc tháo gỡ vướng mắc khó khăn đối với dự án đầu tư Khu đô thị Hồng Hạc - Xuân Lâm - Thuận Thành Hội trường lớn tầng 3, Văn phòng UBND tỉnh 09 giờ 00 phút  
Thứ 7  (02/12/2023)          
Chủ nhật  (03/12/2023)