LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN TỪ NGÀY 20/03/2023 ĐẾN NGÀY 26/03/2023

20/03/2023 08:57 Số lượt xem: 103
LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN TỪ NGÀY 20/03/2023 ĐẾN NGÀY 26/03/2023

 

Ngày Lãnh đạo dự họp Nội dung Địa điểm Thời gian Tài liệu
Thứ 2  (20/03/2023)

Trương Minh Thắng

Tiếp công dân Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh 07 giờ 30 phút  
Thứ 3  (21/03/2023)

Hồ Nguyên Hồng

Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 03 năm 2023 Hội trường tầng 3, Trụ sở UBND tỉnh Bắc Ninh 07 giờ 30 phút  
Thứ 4  (22/03/2023)          
Thứ 5  (23/03/2023)          
Thứ 6  (24/03/2023)          
Thứ 7  (25/03/2023)          
Chủ nhật  (26/03/2023)