LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN TỪ NGÀY 20/02/2023 ĐẾN NGÀY 26/02/2023

22/02/2023 08:42 Số lượt xem: 232
LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN TỪ NGÀY 20/02/2023 ĐẾN NGÀY 26/02/2023

 

Ngày Lãnh đạo dự họp Nội dung Địa điểm Thời gian Tài liệu
Thứ 2  (20/02/2023)          
Thứ 3  (21/02/2023)

Hồ Nguyên Hồng

Về việc dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2023 Hội trường tầng 3 - Trụ sở UBND tỉnh 07 giờ 30 phút giay-moi-3004_082556.signed.pdf
giay-moi-3004_103646.pdf

Lê Đăng Việt

Họp điều chỉnh bổ sung một số hạng mục dự án Khu nhà ở thôn Cung Kiệm, xã Nhân Hoà, Quế Võ Hội trường 2, tầng 2, Sở Xây dựng Bắc Ninh, số 25 đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 10 giờ 00 phút  

Hồ Nguyên Hồng

Họp trực tuyến ban chỉ đạo các công trình trọng điểm Quốc gia Hội trường tầng 3 - Trụ sở UBND tỉnh 14 giờ 00 phút  

Lê Đăng Việt

Làm rõ quy định pháp luật một số nội dung Hội trường tầng 3 - Trụ sở Thanh tra tỉnh 14 giờ 00 phút  
Thứ 4  (22/02/2023)

Đoàn Thị Hồng Nhung

Họp thẩm định hội đồng thi tuyển giáo viên huyện Yên Phong Hội trường tầng 3 - Trụ sở UBND huyện Yên Phong 08 giờ 00 phút  
Thứ 5  (23/02/2023)

Hồ Nguyên Hồng

Hội nghị tổng kết 10 năm Nghị quyết 28 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh 08 giờ 00 phút  
Thứ 6  (24/02/2023)          
Thứ 7  (25/02/2023)          
Chủ nhật  (26/02/2023)