LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN TỪ NGÀY 13/02/2023 ĐẾN NGÀY 19/02/2023

14/02/2023 07:11 Số lượt xem: 191
LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN TỪ NGÀY 13/02/2023 ĐẾN NGÀY 19/02/2023

 

Ngày Lãnh đạo dự họp Nội dung Địa điểm Thời gian Tài liệu
Thứ 2  (13/02/2023)

Đoàn Thị Hồng Nhung

Họp triển lhai kỳ thi tuyển giáo viên năm 2023 Phòng họp tầng 3 - Thanh tra tỉnh 09 giờ 00 phút  

Lê Đăng Việt

Họp phương án bồi thường giải phóng mặt bằng vành đai 4 Hội trường tầng 2, Sở Kế hoạch và đầu tư 14 giờ 00 phút  
Thứ 3  (14/02/2023)

Trương Minh Thắng

Tiếp công dân Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh 07 giờ 30 phút  

Lê Đăng Việt

Hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững Hội trường lớn, tầng 3, Văn phòng UBND tỉnh - Số 10, đường Phù Đổng Thiên Vương, thành phố Bắc Ninh. 08 giờ 00 phút  

Hồ Nguyên Hồng

Chương trình công tác tháng 2 tỉnh uỷ Bắc Ninh Hội trường A - Trụ sở Tỉnh ủy 14 giờ 30 phút  
Thứ 4  (15/02/2023)

Trương Minh Thắng

Hội nghị nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2023 Hội trường B - Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc 08 giờ 00 phút  

Lê Đăng Việt

Hội nghị nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2023 Hội trường B - Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc 08 giờ 00 phút  

Đoàn Thị Hồng Nhung

Hội nghị nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2023 Hội trường B - Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc 08 giờ 00 phút  

Hồ Nguyên Hồng

 +Lê Đăng Việt
 +Đoàn Thị Hồng Nhung
 +Trương Minh Thắng
Hội nghị nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2023 Hội trường B - Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc 08 giờ 00 phút  
Thứ 5  (16/02/2023)          
Thứ 6  (17/02/2023)          
Thứ 7  (18/02/2023)          
Chủ nhật  (19/02/2023)        
BBT