LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN TỪ NGÀY 07/08/2023 ĐẾN NGÀY 13/08/2023

07/08/2023 09:02 Số lượt xem: 208
LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN TỪ NGÀY 07/08/2023 ĐẾN NGÀY 13/08/2023

 

Ngày Lãnh đạo dự họp Nội dung Địa điểm Thời gian Tài liệu
Thứ 2  (07/08/2023)

Lê Đăng Việt

Xem xét thẩm định các nội dung điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Hồng Kông, khách sạn, căn hộ để bán và căn hộ cho thuê tại phường Đông Ngàn, thành phố Từ Sơn theo đề nghị của Công ty cổ phần tập đoàn Hanaka. Phòng họp tầng 2, Sở Kế hoạch và Đầu tư - Số 6 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 14 giờ 00 phút  
Thứ 3  (08/08/2023)

Trương Minh Thắng

Tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống ma tuý và phòng, chống mại dâm Công an thành phố Bắc Ninh 08 giờ 00 phút  

Trương Minh Thắng

Tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống ma tuý và phòng, chống mại dâm Uỷ ban nhân dân thành phố Từ Sơn 14 giờ 00 phút  
Thứ 4  (09/08/2023)          
Thứ 5  (10/08/2023)

Trương Minh Thắng

Tiếp công dân Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh 07 giờ 30 phút  

Trương Minh Thắng

Tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống ma tuý và phòng, chống mại dâm Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 14 giờ 00 phút  
Thứ 6  (11/08/2023)          
Thứ 7  (12/08/2023)          
Chủ nhật  (13/08/2023)