LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN TỪ NGÀY 06/02/2023 ĐẾN NGÀY 12/02/2023

09/02/2023 08:58 Số lượt xem: 112
LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN TỪ NGÀY 06/02/2023 ĐẾN NGÀY 12/02/2023

 

Ngày Lãnh đạo dự họp Nội dung Địa điểm Thời gian Tài liệu
Thứ 2  (06/02/2023)

Hồ Nguyên Hồng

Dự lễ dâng hương Khai hội Kinh Dương Vương Đền thờ Kinh Dương Vương, Thuận Thành, Bắc Ninh 09 giờ 30 phút  
Thứ 3  (07/02/2023)

Lê Đăng Việt

Họp tổ chức việc Ban chỉ đạo xây dựng vành đai 4 Hội trường tầng 3, Văn phòng UBND tỉnh 14 giờ 00 phút  
Thứ 4  (08/02/2023)          
Thứ 5  (09/02/2023)          
Thứ 6  (10/02/2023)

Trương Minh Thắng

Tiếp công dân Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh 07 giờ 30 phút  
Thứ 7  (11/02/2023)          
Chủ nhật  (12/02/2023)