Chùm tin ảnh phổ biến, giáo dục pháp luật tại thôn Ngọc Nội, xã Trạm Lộ và thôn Đông Cốc, xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành

31/03/2022 09:08 Số lượt xem: 1729

Trong các ngày 29 và 30/3/2022, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Sở Tư pháp phối hợp với UBND huyện Thuận Thành tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp cho cán bộ, Nhân dân thôn Ngọc Nội, xã Trạm Lộ và thôn Đông Cốc, xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành thực hiện Kế hoạch số 29/KH-HĐPH về xây dựng mô hình điểm về PBGDPL phục vụ công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2022./.

Một số hình ảnh

  

Lê Thị Phương Minh