Bổ sung 22 dự án, diện tích 92,23ha vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

18/09/2023 06:49 Số lượt xem: 95

(BNP) – Ngày 21/7/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định 295/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung 22 dự án, diện tích 92,23ha vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của các huyện, thị xã, thành phố

Theo đó, UBND tỉnh quyết định phê duyệt bổ sung 22 dự án, diện tích 92,23ha vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của các huyện, thị xã, thành phố (Chi tiết có Biểu kèm theo).

Xem chi tiết tại đây