Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 4 và 04 tháng đầu năm 2023

24/05/2023 07:51 Số lượt xem: 215

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh trong tháng 4 và 04 tháng đầu năm năm 2023 như sau:

Trong những tháng đầu năm 2023, kinh tế thế giới gia tăng khó khăn làm cho sức cầu hàng hóa ở một số quốc gia, khu vực sụt giảm, nhiều loại vật tư, hàng hóa tăng đã ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế của tỉnh; tạo nên mảng tối của bức tranh kinh tế; cụ thể như sau: (1) Sản xuất công nghiệp chế xuất giảm là nhân tố chính kéo IIP của 4 tháng đầu năm giảm sâu so với cùng kỳ năm trước (-18,47%); (2) Cùng xu hướng sản xuất công nghiệp chỉ số sử dụng lao động giảm khá nhiều (-10,9%); (3) Song song đó là xuất khẩu giảm nhiều (-13,13% - Số liệu 3 tháng đầu năm); (4) Kéo theo đó là hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải (Logistic) cũng bị sụt giảm (-12,1%); (5) Đặc biệt, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước tính lũy kế đến hết tháng 4 giảm khá nhiều (-9,3%) và tiến độ thu mới đạt 36,7% kế hoạch; (6) Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước giảm nhiều (-9,1%).

Song ở chiều ngược lại, vẫn có những điểm sáng trong nền kinh tế của tỉnh đó là: (1) Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, bệnh trên địa bàn; (2) Về kinh tế một số ngành, lĩnh vực đạt kết quả tốt như: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng rất cao (+24,5%); Cán cân thương mại xuất siêu 1,7 tỷ USD; Sản lượng vận tải hành khách vận chuyển tăng mạnh (+78,5%); sản lượng vận chuyển hàng hóa tăng (+33,5%); Tổng dư nợ tín dụng tăng khá (+11,2%); Ngoài ra, giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kiểm soát tốt không có biến động lớn về giá cả thị trường. (3) Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; Các chính sách an sinh xã hội và cho người lao động thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. (4) An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Tai nạn giao thông giảm 2 tiêu chí và 1 tiêu chí tương đương so với cùng kỳ.

Báo cáo tình hình KTXH tháng 4 năm 2023

Biểu tình hình KTXh thánh 4 năm 2023