Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về tăng cường hoạt động báo cáo viên pháp luật, tuyên tuyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh. Hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019. Ngày 07/11/2019 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao, Sở Tư pháp Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật năm 2019, hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 cho gần 400 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã trong toàn tỉnh.

Công báo tỉnh

Từ khóa
Số
Mục lục
Ngày
Trang
Số công báo
Cơ quan ban hành
Số ký hiệu
Ngày phát hành
Ngày hiệu lực
Người ký
Loại
Lĩnh vực
Trích dẫn
File đính kèm
Danh sách các công báo cùng số :

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3691

Đã truy cập : 43513170

Từ ngày : - Đến ngày :
THỨ SÁNG CHIỀU
Chương trình công tác