Truy cập nội dung luôn

(BNP) – Tại văn bản số 405/UBND-TNMT, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy xử lý rác thải tập trung cấp huyện chậm nhất trong tháng 6/2018.

Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Thời tiết ngày 13/12/2017

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 137

Đã truy cập : 41719593