Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4495

Đã truy cập : 43589981

Đến hết ngày 24/02/2020, 100% Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính đã tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 theo đúng Kế hoạch đề ra. Đảng bộ Sở Tài chính hiện có 09 Chi bộ trực thuộc, với tổng số 61 đảng viên trong đó có 60 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị.