Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6546

Đã truy cập : 43497425

Theo số liệu trên hệ thống kho dữ liệu thu chi tính đến hết ngày 10/10/2019, tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh như sau: