Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4390

Đã truy cập : 43521851

Ngày 10/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.