Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 5759
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
50/QĐ-SNV
V/v xếp lương đối với cán bộ cấp xãNội vụ21/01/2020
47/SNV-TTr
V/v chuyển đơn tố cáoNội vụ21/01/2020
46/SNV-TTr
V/v góp ý dự thảo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thưNội vụ21/01/2020
45/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng thạc sĩNội vụ20/01/2020
44/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng thạc sĩNội vụ20/01/2020
43/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng Thạc sĩNội vụ20/01/2020
43/SNV-XDCQ&CTTN
V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 99/2010/QĐ-UBNDNội vụ20/01/2020
42/SNV-CCVC
V/v thỏa thuận tiếp nhận viên chứcNội vụ20/01/2020
21/TTr-SNV
V/v đề nghị phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021Nội vụ20/01/2020
08/BC-SNV
V/v Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019Nội vụ20/01/2020
41/QĐ-SNV
V/v phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh năm 2020Nội vụ17/01/2020
41/SNV-XDCQ&CTTN
V/v thỏa thuận tuyển dụng công chức cấp xãNội vụ17/01/2020
40/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc năm 2019Nội vụ17/01/2020
39/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc năm 2019Nội vụ17/01/2020
38/QĐ-SNV
V/v công nhận hết thời gian tập sự bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chứcNội vụ17/01/2020
37/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc năm 2019Nội vụ17/01/2020
36/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chứcNội vụ17/01/2020
19/TTr-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2019Nội vụ17/01/2020
40/SNV-CCVC
V/v đồng ý để cán bộ chuyển công tácNội vụ16/01/2020
39/SNV-CCVC
V/v thỏa thuận tiếp nhận viên chứcNội vụ16/01/2020
38/SNV-CCVC
V/v trả lời phản ánh kiến nghị của công dân trên Cổng TTĐT tỉnhNội vụ16/01/2020
35/QĐ-SNV
V/v chuyển đổi ngạch, mã ngạch và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã có thông báo nghỉ hưuNội vụ16/01/2020
34/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc năm 2019Nội vụ16/01/2020
33/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc năm 2019Nội vụ16/01/2020
31/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc năm 2019Nội vụ16/01/2020
Số dòng / trangTrang 1/231|<<12345>>|