Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 6101
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
242/QĐ-SNV
V/v tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữNội vụ01/04/2020
241/QĐ-SNV
V/v tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữNội vụ01/04/2020
240/QĐ-SNV
V/v tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữNội vụ01/04/2020
239/QĐ-SNV
V/v phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh năm 2020Nội vụ31/03/2020
238/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương thường xuyen đối với công chứcNội vụ31/03/2020
237/QĐ-SNV
V/v phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chứcNội vụ31/03/2020
236/QĐ-SNV
V/v phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2020Nội vụ31/03/2020
229/SNV-TTr
V/v chuyển đơn kiến nghịNội vụ31/03/2020
227/SNV-XDCQ&CTTN
V/v tham gia ý kiến dự thảo "Quy chế phối hợp về quản lý,bảo vệ mốc tuyến đường dây và vị trí trạm biến áp từ 110kv trở lên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh"Nội vụ30/03/2020
226/SNV-BTĐKT
V/v đề nghị hiệp y khen thưởngNội vụ30/03/2020
225/SNV-BTĐKT
V/v đề nghị hiệp y khen thưởngNội vụ30/03/2020
96/TTr-SNV
V./v đề nghị phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Du,nhiệm kỳ 2016-2021Nội vụ30/03/2020
95/TTr-SNV
V/v đề nghị thưởng đột xuất cho các đơn vị bắt giữ tàu khai thác cát trái phépNội vụ30/03/2020
95/TTr-SNV
V/v đề nghị thưởng đột xuất cho các đơn vị bắt giữ tàu khai thác cát trái phépNội vụ30/03/2020
67/BC-SNV
V/v thành lập thị trấn Nhân Thắng, huyện Gia BìnhNội vụ30/03/2020
235/QĐ-SNV
V/v bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xãNội vụ27/03/2020
234/QĐ-SNV
V/v bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xãNội vụ27/03/2020
233/QĐ-SNV
V/v bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xãNội vụ27/03/2020
232/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng Chuyên khoa cấp INội vụ27/03/2020
231/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng Chuyên khoa cấp INội vụ27/03/2020
230/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng Chuyên khoa cấp INội vụ27/03/2020
229/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc năm 2019Nội vụ27/03/2020
228/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc năm 2019Nội vụ27/03/2020
94/TTr-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2019Nội vụ27/03/2020
07/TB-HĐXT
V/v Kết quả điểm kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn(vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2020Nội vụ27/03/2020
Số dòng / trangTrang 1/245|<<12345>>|