Truy cập nội dung luôn

Chiều ngày 27/3, tại Hội trường tầng 3, Sở Nội vụ, Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên trù bị. Về dự Đại hội có 73 đảng viên đại diện của 06 Chi bộ, gồm: Văn phòng - Thanh tra; Công chức, viên chức; Phòng Tổ chức bộ máy, Cải cách hành chính và Xây dựng Chính quyền, Công tác Thanh niên; Ban Tôn giáo; Ban Thi đua Khen thưởng; Chi cục Văn thư Lưu trữ.