Thành lập 3 phường Hòa Long, Kim Chân, Nam Sơn thuộc thành phố Bắc Ninh

22/11/2019 11:15 Số lượt xem: 709

Ngày 16/10/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 787/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập 03 phường: Hòa Long, Kim Chân, Nam Sơn, thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Nghị quyết 787/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2019. Cụ thể:

Thành lập phường Hòa Long trên cơ sở toàn bộ 8,91km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 21.035 người  của xã Hòa Long. Phường Hòa Long giáp các phường Vạn An, Vũ Ninh và tỉnh Bắc Giang.

Thành lập phường Kim Chân trên cơ sở toàn bộ 4,54 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.676 người của xã Kim Chân. Phường Kim Chân giáp các phòng Đáp Cầu, Thị Cầu, Vũ Ninh; huyện Quế Võ và tỉnh Bắc Giang.

Thành lập phường Nam Sơn trên cơ sở toàn bộ 11,92km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 32.659 người của xã nam Sơn. Phường Nam Sơn giáp các phường Hạp Lĩnh, Khắc Niệm, Vân Dương; các huyện Quế Võ và Tiên Du.

Việc thành lập 03 phường là động lực tác động mạnh mẽ đến quá trình đô thị hóa thành phố Bắc Ninh, với vai trò là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục của tỉnh, có vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh Bắc Ninh; là một vùng trọng tâm kinh tế thuộc vùng trọng điểm phía Đông và Đông nam vùng thủ đô Hà Nội, nối thủ đô Hà Nội với các cảng biển Bắc Bộ, có tiềm năng phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch và kinh tế tri thức. Việc thành lập 03 phường cũng là tâm nguyện của Đảng bộ, chính quyền và đa số người dân trên địa bàn.

Sau khi thành lập 03 phường, thành phố Bắc Ninh có 19 phường; tỉnh Bắc Ninh có 08 đơn vị hành chính cấp huyện: gồm 06 huyện, 01 thị xã, 01 thành phố; 126 đơn vị hành chính cấp xã: gồm 94 xã, 26 phường, 06 thị trấn.

Vũ Vân Anh

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6364

Đã truy cập : 43748870