Ngành Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2020

27/12/2019 16:54 Số lượt xem: 343

Sáng 27/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan dự.

Năm 2019, với phương châm hành động của năm là “Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin”, vì vậy, toàn ngành Nội vụ đã chủ động tập trung chỉ đạo quyết liệt và đảm bảo nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành. Trong đó, Bộ Nội vụ đã chủ trì xây dựng 3 dự án Luật, trình Quốc hội thông qua 2 dự án Luật; xem xét, cho ý kiến vào 1 dự án Luật, 1 Nghị quyết. Việc đẩy mạnh công tác phân cấp, ủy quyền cho các bộ, ngành và địa phương bước đầu đạt kết quả tích cực; chính sách tinh giản biên chế bước đầu góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm nguồn chi trả ngân sách.

Công tác cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ rệt; bộ phận Một cửa, một cửa liên thông hoạt động hiệu quả, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện. Việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được tổ chức thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch và yêu cầu tiến độ đề ra; đẩy mạnh đổi mới chương trình, nội dung và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, phù hợp với các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng.

Với phương châm hành động là “Hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin”, năm 2020, ngành Nội vụ tập trung hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; tập trung sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách về quản lý cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với nội dung mới sửa đổi, bổ sung trong Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm trong tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ không đúng quy định…

Tại Bắc Ninh, năm 2019, Sở Nội vụ tham mưu trình UBND tỉnh sắp xếp, kiện toàn 8 cơ quan, đơn vị; thỏa thuận cơ cấu tổ chức bộ máy 4 đơn vị sự nghiệp công lập. Đến nay, toàn tỉnh đã giải thể 20 cơ quan, đơn vị; sắp xếp giảm 169 cơ quan, tổ chức, đơn vị; giảm được 189 đầu mối các cơ quan, đơn vị; tinh giản được 145 chỉ tiêu biên chế công chức, đạt 85,3%; tinh giản 1.830 người làm việc, đạt 76,3% và tinh giản 67 chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68, đạt 77,9%. Từ đó, cắt giảm được các khoản chi thường xuyên từ ngân sách khoảng 186,790 tỷ đồng/năm. Bên cạnh đó, tham mưu giải quyết hỗ trợ chính sách cho 752 đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, trong đó nghỉ hưu theo Nghị định số 108 là  232 đối tượng và nghỉ công tác theo Nghị quyết số 100 là 520 đối tượng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả ngành Nội vụ đạt được trong năm qua.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị ngành Nội vụ tập trung xây dựng, rà soát, bổ sung hoàn thiện các thể chế nhà nước, quy định chi tiết các luật mới đã được Quốc hội thông qua; đánh giá, tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Đồng thời, tham mưu Chính phủ chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 hiệu quả để các địa phương tổ chức đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục.

Bên cạnh đó, ngành cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước; hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020…

Ngay sau Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang yêu cầu Sở Nội vụ, các ngành liên quan quán triệt nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ để triển khai áp dụng thực tiễn tại đơn vị. Trong đó, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để cải thiện, nâng cao chỉ số PAR INDEX, chỉ số PCI của tỉnh; khẩn trương tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng hạng, đặc biệt là thi tuyển giáo viên đảm bảo nghiêm túc, khách quan.

Nhấn mạnh tỉnh đã đầu tư xây dựng kho lưu trữ rộng lớn, khang trang, Sở Nội vụ cần tham mưu công tác quản lý tài liệu lưu trữ, tổ chức thu thập, chỉnh lý, bảo quản, tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ và thực hiện các hoạt động lưu trữ thông tin trong các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hằng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5080

Đã truy cập : 43712427