Lịch làm việc của lãnh đạo Sở từ 09-15/12/2019

06/12/2019 11:22 Số lượt xem: 65

SỞ NỘI VỤ

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ

Từ ngày 09/12/2019 đến ngày  15/12/2019

Lãnh đạo sở

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Giám đốc

Nguyễn Trọng Tân

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

14h: Dự hội nghị tại Sở NN&PTNT

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phó Giám đốc

Nguyễn Trọng Bình

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

8.30: Dự Đại hội Đoàn Thanh Niên Sở Nội vụ

Làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phó Giám đốc

Trần Trung Chính

Sáng

8h30: dự hội nghị tại Bộ Nội vụ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

8h: Dự hội nghị tại TT VHKB

8h: Dự lễ khánh thành tại Tam Sơn – Từ Sơn

 

 

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4773

Đã truy cập : 43569230