Ký kết giao ước thi đua Khối Doanh nghiệp

18/03/2020 17:37 Số lượt xem: 111

Chiều 17/3 tại Hội trường Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Bắc Đuống, Khối thi đua các Doanh nghiệp nhà nước địa phương, Doanh nghiệp cổ phần có vốn đầu tư của Nhà nước đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Mỗi đơn vị trong Khối thi đua các Doanh nghiệp nhà nước địa phương, Doanh nghiệp cổ phần có vốn đầu tư của Nhà nước hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh, thành phố trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn về  các lĩnh vực như: phục vụ tưới tiêu, quản lý và khai thác các CTTL; quản lý sửa chữa đường bộ; kinh doanh các loại hình xổ số, nhà nghỉ, các dịch vụ ăn uống, giải khát, siêu thị, nhà hàng, thức ăn chăn nuôi, bất động sản; đảm bảo vệ sinh môi trường, quản lý khai thác bảo trì lắp đặt hệ thống điện; các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản trang; kinh doanh và sản xuất thuốc chữa bệnh, vật tư thiết bị y tế; hoá chất, hoá mỹ phẩm, thực phẩm chức năng...

Tại hội nghị đại diện lãnh đạo các đơn vị trong cụm đã thông qua quy chế hoạt động và nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua khen thưởng: Phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh năm 2020; Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các đơn vị trong khối tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, nâng cao ý thức trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị, phát huy tính chủ động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức lao động, tham gia vào các phong trào thi đua, để phong trào thi đua thực sự là phong trào của quần chúng.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Kim Thi – Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh đã chỉ ra những nhiệm vụ Khối thi đua các Doanh nghiệp nhà nước địa phương, Doanh nghiệp cổ phần có vốn đầu tư của Nhà nước cần thực hiện trong thời gian tới: Tổ chức phát động các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương và của tỉnh, tiếp tục triển khai phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện văn hóa công sở”, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần tăng cường cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả làm việc trong cơ quan, công sở; Tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước theo Kế hoạch số: 348/KH-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh, để thực sự là Đại hội biểu dương tôn vinh các điển hình tiên tiến trong tỉnh, là kết tinh thành quả của các phong trào thi đua yêu nước trong 05 năm qua; đồng thời tiếp tục phát động sâu rộng, mạnh mẽ hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 -2025; Triển khai thực hiện Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Thông tư 12 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 và thay thế Thông tư số 08/2017/TT-BNV; Năm 2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Bắc Ninh Đoàn kết - Đổi mới - Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án bảo vệ môi trường” đề nghị các đơn vị trong Khối xây dựng kế hoạch thực hiện và hưởng ứng tích cực nhất./.

Vũ Hưng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4528

Đã truy cập : 43712411