Khối thi đua các doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2019

05/12/2019 11:18 Số lượt xem: 186

Chiều 04/12, tại Hội trường đơn vị trưởng khối Viettel Bắc Ninh, Chi nhánh tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội tổ chức tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Thiếu tá Lê Hữu Bách Giám đốc  Viettel Bắc Ninh cùng đại diện lãnh đạo các Doanh nghiệp trong khối tham dự.

Đ/c Nguyễn Trọng Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị.

Chấp hành nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động. Triển khai có hiệu quả “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019” đem lại những chuyển biến tích cực trong mỗi đơn vị. Thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành và từng đơn vị trong Khối, triển khai hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, luật phòng chống tham nhũng. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, chấn chỉnh các mặt quản lý, trên cơ sở chính sách Nhà nước tổ chức ban hành nội quy, quy chế quy định nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả cao. Thực hiện tốt chương trình cải cách của Chính phủ, đổi mới tư duy kinh tế, xây dựng có hiệu quả chiến lược nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thúc đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế thế giới, xây dựng nếp sống văn hoá công sở, áp dụng khoa học công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu xã hội. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thương hiệu của từng doanh nghiệp. Nhận thức rõ vai trò của của hoạt động thi đua khen thưởng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Ngay sau khi tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, Các Chi, Đảng bộ, chính quyền cùng với các tổ chức đoàn thể đã phát động phong trào thi đua năm 2019 tới toàn thể CBCNV và người lao động ở các đơn vị. Các cấp ủy cơ sở đã thực hiện tốt nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo của tập thể CBCNV; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các đoàn thể chính trị, đặc biệt là tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong lãnh đạo tổ chức phong trào thi đua, đảm bảo thống nhất theo chủ trương của Đảng và các Bộ, Ngành chuyên môn. Công tác tổ chức chỉ đạo phong trào được tiến hành đồng bộ, bảo đảm thống nhất trong công tác phối hợp theo phương thức: Đảng lãnh đạo - Chính quyền điều hành - Đoàn thể vận động. Công tác khen thưởng và đề nghị khen thưởng thi đua trong từng đơn vị được triển khai kịp thời, đảm bảo dân chủ, công bằng, đúng luật và quán triệt đầy đủ nội dung đổi mới của ngành và hướng dẫn của tỉnh. Chấm điểm thi đua của 13 đơn vị như sau: các đơn vị đều đạt từ 860 - 1000 điểm. Trong năm 2019, các đơn vị trong Khối đều có nhiều hình thức tổ chức triển khai các phong trào thi đua gắn với tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị. Thực hiện tốt việc tổ chức các đợt thi đua, hội thi, hội thao nhân các ngày kỷ niệm đất nước, kỷ niệm của Ngành, của đơn vị... Sau mỗi đợt thi đua đều có tổng kết đánh giá những mặt được, những điểm còn hạn chế, biểu dương khen thưởng kịp thời, động viên khích lệ người lao động, đồng thời nhân rộng điển hình tiên tiến. Với tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn thách thức, nhất là sự cạnh tranh ngày càng toàn diện, sâu sắc trên thị trường trong nước và quốc tế, Các doanh nghiệp trong Khối đã luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, hoàn thành vượt mức, toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, các nội dung quản lý Nhà nước do tỉnh Bắc Ninh và Ngành dọc từng đơn vị giao cho, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Tại Hội nghị các đơn vị trong khối đã thống nhất suy tôn, đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho: Viettel Bắc Ninh, Chi nhánh tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội; Trung tâm Kinh doanh VNPT-Bắc Ninh ; Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đáp Cầu; Công ty TNHH Một thành viên Thuốc lá Bắc Sơn. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho: Công ty Điện lực Bắc Ninh; Công ty Bảo Việt Bắc Ninh; Chi nhánh xăng dầu Bắc Ninh, Công ty xăng dầu khu vực I; Công ty quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4; Viễn thông Bắc Ninh./.

Bùi Thị Thục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6661

Đã truy cập : 43748948