Khối Nội chính tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019

04/12/2019 15:33 Số lượt xem: 183

Chiều ngày 3/12, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Khối thi đua các cơ quan nội chính tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị.

Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh gồm: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ. Trong đó, đơn vị Cục Thi hành án dân sự tỉnh là Trưởng khối thi đua năm 2019.

Năm 2019, các đơn vị trong Khối đã phát động, ký giao ước thi đua với 9 nội dung trọng tâm và quy chế hoạt động, quy định tiêu chí chấm điểm tổng kết phong trào thi đua. Các nội dung, chỉ tiêu thi đua bám sát và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; phong trào thi đua yêu nước được lồng ghép và gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của từng ngành phát động. Khối thi đua Nội chính đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua như: “Toàn hệ thống Thi hành án dân sự thi đua siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2019” của Cục Thi hành án dân sự tỉnh;“Kỷ luật, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm” của Công an tỉnh; phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng” của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; phong trào “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;“Phát huy truyền thống vẻ vang, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo của cán bộ, công chức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2019” của Tòa án nhân dân tỉnh;“Công tâm, khách quan, dân chủ và sáng tạo” của Thanh tra tỉnh…vv. Các phong trào này đã được đánh giá, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, thông báo gương điển hình tiên tiến để nhân rộng trong toàn ngành. Vì vậy, các phong trào thi đua của các cơ quan trong khối luôn được duy trì và phát triển sâu rộng, với nhiều hình thức phong phú, sinh động đem lại khí thế thi đua sôi nổi, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Sau khi thảo luận làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân, hội nghị thống nhất: Năm 2020, các cơ quan trong Khối tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký; thường xuyên trao đổi thông tin, tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tổ chức phong trào thi đua, xây dựng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để các cơ quan, đơn vị học tập.

Tổng kết hội nghị đã lựa chọn được Sở Nội vụ đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, đề nghị tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho Tòa án nhân dân tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh, đề nghị Khối trưởng năm 2019 cho Sở Nội vụ.

Vũ Hưng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6547

Đã truy cập : 43748991