Hội nghị Phổ biến chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt nam và công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019

31/10/2019 07:31 Số lượt xem: 145

Ngày 29/10, tại Nhà khách Kim Bình, thành phố Tuyên Quang, Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ dân số Liên hợp quốc tổ chức Hội nghị Phổ biến chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt nam và công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 với sự tham gia của đại diện một số Bộ, cơ quan Trung ương, Ban quản lý dự án VNM9P09 và hơn 20 Sở Nội vụ các tỉnh phía Bắc. Đồng chí Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên chủ trì Hội nghị.

Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Quốc Long phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Quốc Long cho biết, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 quy định Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam gồm 06 lĩnh vực và 83 chỉ tiêu nhằm giám sát, đánh giá tình hình phát triển của Thanh niên trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, làm cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và hoạch định chính sách đối với thanh niên. Đây là công cụ quan trọng để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên. Để có được thông tin thống kê của 83 chỉ tiêu trên, cần xây dựng chế độ báo cáo thống kê phục vụ thu thập, tổng hợp thông tin thống kê thuộc Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam.

Căn cứ Luật Thống kê, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam để thu thập số liệu thống kê về thanh niên từ các bộ, ngành; đồng thời, dự thảo hướng dẫn các tỉnh để thu thập thông tin thống kê về thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Quốc Long đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận một số nội dung về tình hình triển khai Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; các quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam; một số công việc quản lý nhà nước về thanh niên; nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005; tài liệu hướng dẫn các địa phương thu thập, tổng hợp số liệu về thanh niên trên địa bàn.
 
Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và Công nghệ thông tin, Tổng cục Thống kê Nguyễn Đình Khuyến phát biểu tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và Công nghệ thông tin, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Nguyễn Đình Khuyến giới thiệu tổng quan công tác thống kê và hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh; giới thiệu Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam; xây dựng và triển khai các quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Đình Khuyến cùng các đại biểu trao đổi, làm rõ những vấn đề liên quan đến phương pháp thống kê, những kinh nghiệm về thống kê như cách thức để thu thập số liệu chính xác, cách sử dụng số liệu thống kê…; những khó khăn, vướng mắc của các tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 11/2018/TT-BNV.
 
Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Doãn Đức Hảo phát biểu tại Hội nghị


Cũng tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Doãn Đức Hảo đã trình bày những nội dung quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 và định hướng công việc năm 2020; 

Kết luận Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Hoàng Quốc Long trân trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết, chất lượng của các đại biểu, đồng thời ghi nhận và khẳng định sẽ tiếp thu ý kiến các đại biểu, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 11/2018/TT-BNV và các vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước về thanh niên, để Bộ Nội vụ kịp thời nắm bắt, chỉnh sửa và hoàn thiện./.

Vũ Vân Anh

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6328

Đã truy cập : 43748807