Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020 của Khối thi đua các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về văn hóa xã hội

10/03/2020 11:15 Số lượt xem: 175

Chiều ngày 09/3, tại Văn phòng Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh, Khối thi đua các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về văn hóa xã hội (Khối Văn xã) tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020. 

Các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Tham dự Hội nghị: đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các đơn vị thành viên trong Khối.

Khối Văn xã bao gồm 08 đơn vị thành viên: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Sở Y tế, Trung tâm Hành chính công tỉnh; Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh. Trong đó, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh là đơn vị Khối trưởng Khối thi đua năm 2020.

Để cụ thể hóa nội dung thi đua, làm cơ sở cho việc bình xét, xếp loại thi đua năm 2020, tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua dự thảo Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của Khối, dự thảo Bảng chấm điểm năm 2020.

 Theo đó, năm 2020, các cơ quan, đơn vị trong Khối tiếp tục đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; trong đó tập trung vào các phong trào thi đua “Bắc Ninh đoàn kết - Đổi mới - Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường”; phong trào “Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện văn hóa công sở”…; xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh lần thứ V-2020; tích cực tham gia vào quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX; đẩy mạnh cải cách hành chính, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị, phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành; đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí…

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị trong Khối tiến hành ký giao ước thi đua, quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của tỉnh.

Lê Hoàng Cúc

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4769

Đã truy cập : 43712412