Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2020

13/03/2020 08:12 Số lượt xem: 161

Chiều 11/3, tại UBND huyện Yên Phong, Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước thi đua và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự Hội nghị có các đồng chí: Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Lãnh đạo UBND, Hội đồng thi đua khen thưởng các huyện, thị xã, thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trong những năm gần đây công tác TĐKT đã được thực hiện tốt và đi vào nề nếp. Công tác thi đua khen thưởng đã được các đơn vị trong Cụm thường xuyên quan tâm, hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua do cấp trên phát động. Việc đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Năm 2020, các đơn vị trong Cụm đã đạt được nhiều thành tích nổi bật góp phần quan trọng vào việc ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh.Các địa phương, đơn vị đã triển khai tốt các phong trào thi đua :“Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”, “Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Bắc Ninh hội nhập và phát triển”…đặc biệt phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” đã được UBND tỉnh phát động ngày 04/6/2019 và ban hành văn bản số 311/KH-UBND ngày 27/8/2019 về việc tổ chức thực hiện.

Các thành viên ký kết giao ước thi đua.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Nguyễn Văn Phong đã biểu dương những thành tích mà Cụm thi đua các huyện, thị xã đã đạt được trong năm 2019. Đồng thời, chỉ ra những nhiệm vụ mà Cụm thi đua cần tập trung thực hiện năm 2020, là năm có nhiều sự kiện quan trọng: Tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ XX và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh lần thứ V, đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Các địa phương, đơn vị cần tổ chức phát động các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương và của tỉnh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch 05 năm (2016 - 2020); Tiếp tục triển khai phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện văn hóa công sở”, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần tăng cường cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả làm việc trong cơ quan, công sở; Tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước theo Kế hoạch số: 348/KH-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh, để thực sự là Đại hội biểu dương tôn vinh các điển hình tiên tiến trong tỉnh, là kết tinh thành quả của các phong trào thi đua yêu nước trong 05 năm qua; đồng thời tiếp tục phát động sâu rộng, mạnh mẽ hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn tiếp theo; Năm 2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Bắc Ninh Đoàn kết - Đổi mới - Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án bảo vệ môi trường” yêu cầu các địa phương trong Cụm xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua cụ thể, bám sát chủ đề năm./.

Vũ Hưng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4646

Đã truy cập : 43712467