Truy cập nội dung luôn
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh.

Sáng nay, Sở Nội vụ tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử cho các đồng chí là lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Trần Trung Chính, Phó Giám đốc Sở dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng.