Truy cập nội dung luôn

Ngày 12/12, tại Hội trường tầng 3, Đoàn Thanh niên Sở Nội vụ  tổ chức Đại hội Chi Đoàn lần thứ  IX, nhiệm kỳ 2019 - 2022.