Truy cập nội dung luôn
Hotline Đăng ký kinh doanh: 02223 875 188

Thời tiết ngày 28/09/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6690

Đã truy cập : 43748807

      Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức thành công sau 3 ngày làm việc tích cực (từ ngày 24-26/9/2020) với tinh thần đoàn kết, dân chủ, thẳng thắn, trung thực, khách quan và trách nhiệm, Đại hội đánh giá nghiêm túc những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những nguyên nhân của ưu, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, rút ra những bài học kinh nghiệm, đặc biệt nhấn mạnh kinh nghiệm: Tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy nguồn lực con người; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh.

 Từ khóa: