Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11/2019 thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và công tác điều hành của UBND tỉnh năm 2019; Kế hoạch phát triển năm 2020

22/11/2019 15:01 Số lượt xem: 296

Sáng 21/11/2019, đồng chí Nguyễn Hương Giang – Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11/2019.

Đ/c Nguyễn Hương Giang – Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì phiên họp; Ảnh: CTTĐT tỉnh

Dự phiên họp có đồng chí: Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực UBND tỉnh; thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.

Theo chương trình công tác và phân công của UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Xuân – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội và công tác điều hành của UBND tỉnh năm 2019; kế hoạch phát triển năm 2020.

Đ/c Nguyễn Đình Xuân – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Sỹ Tấn

Theo đó, năm 2019, kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh đã đạt được kết quả chủ yếu là:

(1). Tăng cường hiệu lực, hiệu quả, thực hiện nghiêm túc, tập trung các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Chính phủ; các Kết luận của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn một số chức danh lãnh đạo quản lý cấp sở, ngành, huyện.

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, quyết liệt chỉ đạo, điều hành, đã ban hành 14 Chỉ thị và nhiều văn bản, chính sách, kế hoạch tăng cường quản lý, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

(2). Tích cực đề xuất, làm việc với Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội; Được Thủ tướng Chính phủ quyết định nhiều nội dung quan trọng cho sự phát triển: Thống nhất chủ trương xây dựng Thành phố Trung ương; Điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính tỉnh lên loại II; Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh; thành lập 3 phường Nam Sơn, Kim Chân, Hòa Long; Phê duyệt chủ trương dự án khu công nghiệp VSIP 2, cấp GCNĐT dự án KCN Yên Phong 2C; Công nhận huyện Quế Võ, Gia Bình đạt chuẩn nông thôn mới.

(3). Thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần đẩy mạnh tăng thu ngân sách nhà nước, ước thu ngân sách nhà nước là 29.912,2 tỷ đồng, vượt 2.515 tỷ đồng so với dự toán năm, tăng 6,5% so năm 2018, trong đó: thu nội địa 23.662 tỷ đồng, vượt 2.515 tỷ đồng so với dự toán năm, tăng 8%; thu từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 8.900 tỷ đồng, vượt 100 tỷ đồng so với dự toán và tăng 10,3%.

(4). Tập trung cao việc triển khai các định hướng phát triển, nhiệm vụ của Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, các quy hoạch phân khu; chương trình, kế hoạch phát triển và nâng cấp các đô thị; quản lý xây dựng, không gian, kiến trúc cảnh quan; đẩy mạnh xây dựng thành phố thông minh, kiến trúc chính quyền điện tử.

(5). Sản xuất công nghiệp có dấu hiệu phục hồi tăng trở lại; khu vực dịch vụ tiếp tục tăng trưởng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 12,7%. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư; thu hút đầu tư nước ngoài đứng thứ 7 cả nước, thu hút mới và điều chỉnh tăng trên 1,34 tỷ USD; thu hút đầu tư trong nước trên 9.708 tỷ đồng, thành lập mới 1.973 doanh nghiệp. Khánh thành nhà máy ép dầu (1.200 tỷ), Linfox (23 triệu USD), khởi công Logistic FM (30 triệu USD) và một số nhà máy khác.

(6). Thực hiện đồng bộ các giải pháp và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tăng 3 bậc, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 2 bậc, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tăng 6,54 điểm; Chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Index) tăng 2 bậc; Đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công cấp độ 3, 4 với 819 dịch vụ, vượt tiến độ so với quy định của Thủ tướng Chính phủ.

(7). Sự nghiệp văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, thể thao phát triển toàn diện; tổ chức thành công Festival “Về miền Quan họ - 2019” kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại với các chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao ý nghĩa.

Lần đầu tiên Bắc Ninh có tỷ lệ học sinh giỏi đạt giải đứng trong top 5 tỉnh dẫn đầu cả nước, có học sinh đạt giải nhất môn Ngữ văn; có 01 vận động viên phá 03 kỷ lục thế giới cử tạ và 01 vận động viên giành 6 huy chương tại Giải Cờ vua trẻ Châu Á; khánh thành nhà hát dân ca Quan họ.

(8). Chú trọng công tác lao động, đào tạo, giải quyết việc làm, an sinh và phúc lợi xã hội luôn được quan tâm ở mức cao hơn so với cả nước, dịp Tết Nguyên đán, đã tổ chức thăm và tặng quà tăng 23 tỷ đồng so với Tết năm trước; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,6%; thiết chế văn hóa thể thao khu công nghiệp được quan tâm. Công tác kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm chuyển biến rõ nét

(9). Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, đôn đốc giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đông người, tồn đọng kéo dài, vượt cấp quá hạn tại các địa phương; thực hiện nghiêm túc các kết luận, quyết định sau thanh kiểm tra; thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

(10). Nâng cao chất lượng quân sự địa phương; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, số vụ phạm pháp hình sự giảm, tỷ lệ điều tra, phá án cao; chú trọng phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn; an toàn giao thông chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí.

Đối với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020:

Trên cơ sở dự báo tình hình thế giới, khu vực, trong nước và trên địa bàn tỉnh; dự kiến mục tiêu phát triển tổng quát năm 2020 là: Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng xanh và bền vững; tạo bước đột phá phát triển dịch vụ thương mại văn minh, hiện đại; công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp, nông dân và nông thôn mới kiểu mẫu; phát triển đô thị, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa, sớm hoàn thiện các tiêu chí xây dựng Thành phố Trung ương, thành phố thông minh, kiến trúc chính quyền điện tử; tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; tăng cường quản lý tài nguyên, tập trung xử lý có hiệu quả các vấn đề ô nhiễm môi trường; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nguồn nhân lực và phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; giữ vững quốc phòng an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

Các chỉ tiêu chủ yếu dự kiến được đưa ra đó là:

- Tổng sản phẩm kinh tế (GRDP) tăng 7% so với năm 2019.

- Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu 62,7 tỷ USD.

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 75.800 tỷ đồng, tăng 8,2%.

- Thu ngân sách nhà nước 29.326 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa 22.756 tỷ đồng.

- Giá trị sản xuất công nghiệp (giá SS năm 2010): 1.139.800 tỷ đồng, tăng 6,9%.

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn (bao gồm cả chi nhánh): 68.500 tỷ đồng, tăng 12%.

Từ đó, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác truyền thông tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra cho năm 2020 đã được báo cáo tại hội nghị.

Đồng thời, do kinh tế của tỉnh năm 2019 gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng kinh tế không đạt được kế hoạch, từ đó ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng của giai đoạn 2016 – 2020 (năm 2019, GRDP của tỉnh giảm 2,3%; kế hoạch 2020 dự kiến tăng 7% thì bình quân 5 giai đoạn 2016 – 2020 chỉ đạt 8,8%/năm; trong khi kế hoạch đề ra tăng bình quân 10,5% – 11,5%/năm); nên Hội nghị đã thảo luận sôi nổi với nhiều ý kiến quý báu, tâm huyết, có trách nhiệm để tiếp tục tập trung cao nhất trong chỉ đạo điều hành ở từng cấp, từng ngành nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của tỉnh đã đề ra đến năm 2020 và định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo, đồng thời khẳng định, mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh của khối doanh nghiệp FDI có nhiều biến động song tình hình thu ngân sách của tỉnh vẫn đảm bảo và tăng cao, kết cấu hạ tầng vẫn được đầu tư, an ninh trật tự được giữ vững, vấn đề việc làm ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo. Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy định./.

Phòng THQH.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6722

Đã truy cập : 43749022